Agrosicilia / Ostutingimused

1. ÜLDINFO

AgroSicilia OÜ tooteid saab osta ettetellimusel tarneajaga ca 2 nädalat. Kauba saab kätte laost aadressil Pallasti 16.  Ladu avatud igal tööpäeval  kell 10.00 – 19.00 ning laupäeval 10.00 – 15.00.

Kui soovite lisainfot, pöörduge klienditeeninduse poole info@agrosicilia.eu.
Kirjadele vastamise aeg on kuni 3 tööpäeva.

Ettetellimusi  saab teha läbi kodulehe toodete kataloogi  või  kirjutades info@agrosicilia.eu vabas vormis.

2. E-TELLIMUS

MENÜÜS “ETTETELLIMUSED” LEIATE MEIE TOODETE KATALOOGI

LISAGE SOBIV TOODE/TOOTED OSTUKORVI
MINGE OSTUKORVI
VAJUTAGE NUPULE “MINE KASSASSE”
TÄITKE KÜSITUD LAHTRID, VALIGE SOBIV MAKSEVIIS NING TARNE
VAJUTAGE NUPULE “ESITA TELLIMUS”
TEIE E-MAILIE ILMUB KVIITUNG INFOGA, ET TELLIMUS ON VASTU VÕETUD

3. TASUMINE

3.1 Makse valuuta on euro (€ )
3.2 Kauba eest saab tasuda pangaülekandega kui ka sularahas kohapeal.
3.3 Sooritades e-poes ostu, on arvel automaatselt tarnekulu.

4. TARNE
4.1 Kui olete edukalt tasunud oma kauba eest, tuleb Teie e-mailile vastav kiri “tellimus kinnitatud” koos detailse infoga.
4.2 Kui soovite kauba kätte saada müügpunktist (Valdeku 24), siis märkida “Lisainfo” lahtrisse vastav selgitus.
4.3 Valides e-poe kanali, toimetame kauba kätte Itella SmartPOST-i teenuseid kasutades ( Eesti piires hind: 02,50 EUR)

Tarneaeg : Eesti piires kuni 5 tööpäeva

5. TAGANEMISÕIGUS
Tellijal on õigus põhjust avaldamata 5 päeva jooksul peale tellimuse esitamist tellimus tühistada.

6. ANDMEKAITSE

6.1 Ostes e-poe kaudu on kliendilt nõutavad kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, telefoni number ja kodune aadress.

6.2 Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
6.3 AgroSicilia OÜ kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada agrosicilia.eu veebisaidil tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
6.4 Tarbija annab andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
6.5 AgroSicilia OÜ-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
6.6 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
6.7 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku agrosicilia.eu veebilehel.
6.8 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka agrosicilia.eu ligipääs.
6.9 AgroSicilia OÜ ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

7. MUUD TINGIMUSED
7.1 VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD:
7.1.1 AgroSicilia OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate AgroSicilia OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.1.2 AgroSicilia OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida AgroSicilia OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist AgroSicilia OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
7.2 KOHUSTUSTE RIKKUMINE:
Kohustuste rikkumine on tellimuse tingimuste täitmata jätmine või tingimuste mittekohane täitmine, sealhulgas täitmisega viivitamine.
7.3 ÕIGUSKAISEVAHENDID KOHUSTUSTE RIKKUMISE KORRAL:
7.3.1Kui AgroSicilia OÜ on kohustusi rikkunud, võib klient:

1) nõuda kohustuse täitmist;
2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
3) nõuda kahju hüvitamist;
4) taganeda lepingust või öelda leping üles;
5) alandada hinda;
7.3.2 Klient võib kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti. Eelkõige ei võta kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine kliendilt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

7.3.3 Klient ei või tugineda kohustuse rikkumisele AgroSicilia OÜ poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.
7.4 KLIENDI ÕIGUSED VAIDLUSTE LAHENDAMISEL
7.4.1 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

7.4.2 Teie ja AgroSicilia OÜ vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.